Μαγιάτικο 17 κιλά στη γέφυρα του Ρίου. Donax RC Live Bait Heavy Casting Handmade Rod....

Μαγιάτικο 17 κιλά στη γέφυρα του Ρίου. Donax RC Live Bait Heavy Casting Handmade Rod...